ค่ารักษา

 ค่าบริการทางทันตกรรม

การรักษา

ต่อ

ค่ารักษา (บาท)

 

ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษา 

ครั้ง

ฟรี

 

เอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล

 

 

 

เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical Film)

ฟิล์ม

150

 

เอ็กซเรย์ทั้งปาก (Panoramic Film)

ฟิล์ม

800

 

เอ็กซเรย์ศีรษะด้านข้าง (Cephalometric Film)

ฟิล์ม

800

 

การรักษาปริทันต์

ขูดหินปูน

ครั้ง

700-1000

 

เกลารากฟันเฉพาะจุด

ครั้ง

1000-3000

 

ศัลยกรรมปริทันต์

(ไม่รวมค่าวัสดุเพิ่มเติม เช่น วัสดุปลูกกระดูก, Membrane)

เริ่มต้น

4500

 

งานอุดฟัน

อุดฟันสีเงิน

เริ่มต้น

600

 

อุดฟันสีเหมือนฟัน

เริ่มต้น

700

 

อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

ช่อง

2000-3000

 

ศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟัน

ซี่

700-1200

 

ผ่าฟันคุด

ซี่

1500-5000

 

รักษารากฟัน

ฟันหน้า

ซี่

5000

 

ฟันกรามน้อย

ซี่

6000-8000

 

ฟันกรามใหญ่

ซี่

8000-9500

 

ครอบฟัน

โลหะธรรมดา

ซี่

6500-8000

 

โลหะผสมทอง 2%

ซี่

9000-10000

 

โลหะผสมทอง 50%

ซี่

11000-14000

 

โลหะผสมทอง 85%

ซี่

15000-17000

 

ฟันปลอมแบบถอดได้

     
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก(ซี่แรก) ซี่ 2000-3000  
เพิ่มฟันซี่ละ ซี่ 500  
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ(ซี่แรก) ซี่ 6500-8000  
เพิ่มฟันซี่ละ ซี่ 500  
ฟันปลอมถอดได้ ชนิดพลาสติกยืดหยุ่น(ซี่แรก) ซี่ 6500-8000  
เพิ่มฟันซี่ละ ซี่ 500  
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (อะคริลิก) ชิ้น 12000-18000  
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (โลหะ) ชิ้น 18000-25000  

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Veneers)

ซี่

8000-10000

 

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต

ซี่

5000

 

V Smile

ชิ้น

14900

โปรโมชั่น

ฟอกสีฟันที่คลินิก ระบบ Cool-Light

ครั้ง

4500

โปรโมชั่น

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน

ชุด

3900

โปรโมชั่น

ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม + ครอบฟัน

เริ่มที่

55000

 

ทันตกรรมจัดฟัน

 

 

 

จัดฟันแบบโลหะ

เริ่มที่

36000

โปรโมชั่น

จัดฟันแบบดาม่อน 3MX (Damon 3MX)

เริ่มที่

50000

โปรโมชั่น

จัดฟันแบบดาม่อน Q (Damon Q)

เริ่มที่

60000

โปรโมชั่น

จัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์ (Damon Clear)

เริ่มที่

60000

โปรโมชั่น

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

เริ่มที่

80000

 

จัดฟันแบบใส

เริ่มที่

6000

 

Invisalign

เริ่มที่

49000

 
รีเทนเนอร์ ชิ้น 2000  
รีเทนเนอร์ใส ชิ้น 2500  
ที่ป้องกันการกัดฟัน ชิ้น 5000