จัดฟันโดยทันตแพทย์จบเฉพาะทาง เดินทางสะดวก ติด MRT ห้วยขวาง l Veranda Dental Clinic

 

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ลดฟันยื่น

 

 

 

เลือกห้วข้ออ่านการจัดฟัน      

 

  1. จัดฟันแบบโลหะ
  2. จัดฟันแบบดามอน
  3. จัดฟันแบบดามอนเคลียร์

 

 

 

จัดฟัน                    

การจัดฟันนอกจากจะทำให้คุณมีฟันที่เรียงสวยแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของฟันซ้อน ฟันเก และการสบฟันที่ผิดปกติ

ทีมทันตแพทย์จัดฟันของเราไม่เพียงจะทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น แต่จะให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย:

  • ฟันซ้อน ฟันเก ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพเหงือกและฟัน
  • การสบฟันที่ผิดปกติ อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บเมื่อเคี้ยวอาหาร และส่งผลให้เกิดปัญหาต่อขากรรไกรได้
  • ในบางราย การมีฟันซ้อน ฟันเก หรือการสบฟันที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหากับการเคี้ยวอาหาร ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารได้

ที่ Veranda Dental จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จบเฉพาะทางด้านการจัดฟันเท่านั้น ทำให้คุณไว้วางใจได้กับแผนการจัดฟันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง    

โปรโมชั่นจัดฟันโลหะ

1. จัดฟันแบบโลหะธรรมดา (Metal Braces) 

เป็นการจัดฟันที่คนส่วนใหญ่มักเลือกใช้ ซึ่งจะมีการติดเครื่องมือแบบโลหะบนผิวฟัน และใช้ยางโอริงสีๆ รัดลวดจัดฟันให้ติดกับตัวเครื่องมือจัดฟัน

 

ข้อดี:

- ค่าใช้จ่ายไม่สูง

ข้อเสีย:

- ดูแลทำความสะอาดยากกว่าแบบอื่น

 

ระยะเวลาในการจัดฟัน :

เคสไม่ถอนฟัน ประมาณ 1ปีครึ่ง-2 ปี

เคสถอนฟัน ประมาณ 2-3 ปี

 

ค่ารักษา:

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา เคสไม่ถอนฟัน 36,000-38,000 บ.

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา เคสถอนฟัน 45,000-48,000 บ.

 

การผ่อนชำระค่าจัดฟัน:

4 เดือนแรก เดือนละ 3,000 บ.

เดือนที่ 5 เป็นต้นไป 1,500 บ.

 

ผ่อนชำระครบแล้ว จัดต่อให้ฟรี

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 จัดฟันแบบดาม่อนราคา

 

2.การจัดฟันแบบดาม่อนโลหะ (Damon braces)

เป็นการจัดฟันแบบ Self-Ligating ซึ่งจะไม่ใช้โอริงในการรัดตัวลวดให้ติดกับเครื่องมือจัดฟัน ช่วยให้การเคลื่อนฟันเร็วกว่า และคนไข้เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น

 

ข้อดี:

- ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่าแบบอื่น (เร็วกว่าประมาณ 4-6 เดือน)

- เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น

- ดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เนื่องจากไม่มียางซึ่งเป็นแหล่งสะสมคราบพลัคและเศษอาหาร 

ข้อเสีย:

- มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา

 

ระยะเวลาในการจัดฟัน:

เคสไม่ถอนฟัน ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่ง

เคสถอนฟัน ประมาณ 1 ปีครึ่ง-2 ปี

 

ค่ารักษา:

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ เคสไม่ถอนฟัน 50,000-60,000 บ.

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ เคสถอนฟัน 60,000-70,000 บ.

 

การผ่อนชำระค่าจัดฟัน:

6 เดือนแรก เดือนละ 6,000 บ.

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป 2,500 บ.

 

ผ่อนชำระครบแล้ว จัดต่อให้ฟรี

 

                                                     

 

 

 

                                                                                                               

 จัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์

2.การจัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์ (Damon clear braces)

เป็นการจัดฟันแบบ Self-Ligating เหมือนกับการจัดฟันแบบดาม่อนโลหะ แต่ตัวเครื่องมือจัดฟันจะเป็นสีเหมือนฟัน

ข้อดี:

- เครื่องมือมีสีเหมือนฟัน จึงมองเห็นได้ยากกว่าการจัดฟันแบบโลหะ

- ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่าแบบอื่น (เร็วกว่าประมาณ 4-6 เดือน)

- เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น

- ดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เนื่องจากไม่มียางซึ่งเป็นแหล่งสะสมคราบพลัคและเศษอาหาร  

ข้อเสีย:

- มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา

ระยะเวลาในการจัดฟัน:

เคสไม่ถอนฟัน ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่ง

เคสถอนฟัน ประมาณ 1 ปีครึ่ง-2 ปี

ค่ารักษา:

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ เคสไม่ถอนฟัน 60,000-70,000 บ.

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ เคสถอนฟัน 70,000-80,000 บ.

การผ่อนชำระค่าจัดฟัน:

6 เดือนแรก เดือนละ 6,000 บ.

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป 3,000 บ.

 ผ่อนชำระครบแล้ว จัดต่อให้ฟรี

 

                                                     

 

 

                                                                                                                

 ตารางเปรียบเทียบค่าจัดฟันแต่ละแบบ

ประเภทการจัดฟัน ลักษณะ ค่ารักษา การผ่อนชำระ

จัดฟันแบบโลหะทั่วไป

(Metal Braces)   

เป็นการจัดฟันที่คนส่วนใหญ่มักเลือกใช้ ซึ่งจะมีการติดเครื่องมือแบบโลหะบนผิวฟัน และใช้ยางโอริงสีๆรัดตัวเครื่องมือจัดฟันให้ติดกับลวดจัดฟัน 36,000-48,000

4 งวดแรก งวดละ3,000บ. 

หลังจากนั้น 1,500บ./เดือน

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ

(Damon System)

เป็นการจัดฟันแบบ Self-ligating ซึ่งจะไม่ใช้โอริงในการรัดตัวเครื่องมือจัดฟันให้ติดกับลวด ช่วยให้การเคลื่อนฟันเร็วกว่าและคนไข้เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น 50,000-70,000

6 งวดแรก งวดละ6,000บ. 

หลังจากนั้น 2,500บ./เดือน

จัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์

(Damon Clear)

เหมือนการจัดฟันแบบดาม่อนโลหะ แต่เครื่องมือจัดฟันที่ติดบนผิวฟันจะเป็นเครื่องมือสีเหมือนฟัน  60,000-80,000

6 งวดแรก งวดละ6,000บ. 

หลังจากนั้น 3,000บ./เดือน

จัดฟันแบบใส Invisalign เป็นนวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่ เน้นความสวยงามของผู้จัดฟันโดยใช้เครื่องมือแบบโปร่งใส เป็นเครื่องมือจัดฟันที่สามารถถอดใส่ได้จาก USA

i7    49,000

   Lite  69,000

   Full 150,000

 
จัดฟันแบบใส Clear Aligner เป็นการจัดฟันแบบใสชนิดหนึ่ง สามารถถอดใส่ได้ ซึ่งจะเป็นเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้น 6,000 บ.  
จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร การจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขรูปหน้าที่ผิดปกติได้ ซึ่งของทางวีแรนด้า เด็นทอล จะใช้เทคนิคการผ่าตัดก่อนจัดฟัน (Surgery First) ซึ่งจะช่วยให้คนไข้มีใบหน้าที่ดูดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

จัดฟัน 80,000-140,000

 

ผ่าตัดขากรรไกร เริ่มต้น 50,000 

 

 

 

 

รีวิวเคสคนไข้ที่จัดฟันกับทางคลินิก

หมายเหตุ:ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล

      รีวิวจัดฟันให้ริมฝีปากยุบ

 

จัดฟันซ้อนเกเสร็จแล้วดูดีขึ้นมาก