จัดฟัน
  • 26 มิถุนายน 2017 at 10:47
  • 41904
  • 0

 

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 รายละเอียดการจัดฟัน

จัดฟัน

การจัดฟันนอกจากจะทำให้คุณมีฟันที่เรียงสวยแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของฟันซ้อน ฟันเก และการสบฟันที่ผิดปกติ

ทีมทันตแพทย์จัดฟันของเราไม่เพียงจะทำให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้น แต่จะให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นด้วย:

  • ฟันซ้อน ฟันเก ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพเหงือกและฟัน
  • การสบฟันที่ผิดปกติ อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บเมื่อเคี้ยวอาหาร และส่งผลให้เกิดปัญหาต่อขากรรไกรได้
  • ในบางราย การมีฟันซ้อน ฟันเก หรือการสบฟันที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหากับการเคี้ยวอาหาร ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารได้

ที่ Veranda Dental จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จบเฉพาะทางด้านการจัดฟันเท่านั้น ทำให้คุณไว้วางใจได้กับแผนการจัดฟันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ขั้นตอนการจัดฟัน

ขั้นตอนแรกในการจัดฟัน คือการปรึกาาทันตแพทย์จัดฟันปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน

ในวันแรกที่มาพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟันจะสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องการจัดฟันของคนไข้ รวมถึงตรวจช่องปากและรูปหน้าคนไข้ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการจัดฟัน

 

เอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟัน

เอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟัน 

เมื่อคนไข้ตัดสินใจจัดฟันกับทางคลินิก ทันตแพทย์จัดฟันจะเอ็กซเรย์ ถ่ายรูป (พิมพ์ปาก ในบางกรณี) เพื่อเก็บประวัติและใช้ประกอบการวางแผนจัดฟัน โดยจะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

 

เคลียรช่องปากให้สะอาด ก่อนจะติดเครื่องมือจัดฟัน

เคลียร์ช่องปาก

ก่อนจัดติดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจะให้คนไข้เคลียร์ช่องปากให้สะอาด และในบางรายจะต้องมีการถอนฟันก่อนจะเริ่มติดอุปกรณ์จัดฟัน ค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปาก ขึ้นอยู่กับสภาพฟันแต่ละคน การเคลียร์ช่องปากนั้นสามารถทยอยทำตามวัน เวลาที่คนไข้สะดวก

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน

- ขูดหินปูน 700-1,000 บ.

- อุดฟัน ด้านแรก 700 บ. ด้านถัดไป 300 บ.

- ถอนฟัน 600-1,200 บ.

- ผ่าฟันคุด 1,500-5,000 บ.

 

ติดเครื่องมือจัดฟัน

ติดเครื่องมือจัดฟัน

หลังจากเคลียร์ช่องปากเรียบร้อย จึงจะนัดติดเครื่องมือจัดฟัน โดยสามารถผ่อนชำระได้ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา

36,000 - 48,000 บ.

ผ่อนชำระ 3,000บ. x 4 เดือน

ที่เหลือเริ่มต้น 1,500 บ./เดือน

รายละเอียดการจัดฟันแบบดาม่อนโลหะ

จัดฟันแบบดาม่อนโลหะ

เริ่มต้น 50,000 บ.

ผ่อนชำระ 6,000บ. x 6 เดือน

ที่เหลือ 2,500 - 3,000 บ./เดือน

รายละเอียดการจัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์

จัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์

เริ่มต้น 60,000 บ.

ผ่อนชำระ 6,000บ. x 6 เดือน

ที่เหลือ 3,000 บ./เดือน

รายละเอียดการจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบ Invisalign

จัดฟันแบบใส

Invisalign เริ่มต้น 49,000 บ.

Clear Aligner เริ่มต้น

ขากรรไกรละ 6,000บ./เดือน

หลังรื้อเครืองมือจัดฟัน จะใส่รีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์

หลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว เมื่อทันตแพทย์จัดฟันรื้อเครื่องมือจัดฟันออก คนไข้จะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์จัดฟัน มีค่าใช้จ่าย 4,000บ.

รีวิวเคสคนไข้ที่จัดฟันกับทางคลินิก

หมายเหตุ:ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล